Jack Li

Bachelor's thesis

Spor mezi Čínskou lidovou republikou a Japonskem o souostroví Senkaku

The Senkaku islands dispute between the People's Republic of China and Japan
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o problematice řešení územních sporů v mezinárodních vztazích. Zaměřuje se na spor o námořní hranici okolo souostroví Senkaku ve Východočínském moři, do něhož jsou zapojeny Čínská lidová republika (ČLR) a Japonsko. V úvodní části práce poskytuje definici a popis jednotlivých fází konfliktů. Dále jsou uvedeny způsoby jejich prevencí a řešení. Následuje charakteristika …more
Abstract:
This bachelor's thesis is about the issue of solving border conflicts in public relations. It focuses on maritime boundary dispute between the People's Republic of China and Japan concerning the Senkaku islands in the East China Sea. At the beginning the thesis provides definition and characterization of each phase of conflicts. Then there are written ways of prevention and resolution of conflicts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2019
  • Supervisor: Zbyněk Dubský
  • Reader: Radka Havlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76109

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie