Mgr. Aneta Kohutová, Ph.D.

Disertační práce

Genómová nestabilita a DNA reparačné mechanizmy u pluripotentných buniek

Genome instability and DNA repair mechanisms in human pluripotent stem cells
Anotace:
Lidské embryonální kmenové buňky (lEKB) mají unikátní vlastnosti pluripotence a teoreticky neomezené sebeobnovy. Pro praktické využití lEKB je nutná jejich kultivace v podmínkách in vitro. Problémem ale je že se vlastnosti těchto buněk během kultivace mění a jejich jinak stabilní genom nabírá mutace. Pro bezpečné použití lEKB v moderní medicíně je tedy nutné znát mechanizmy, které udržují stabilitu …více
Abstract:
Human embryonic stem cells (hESCs) have unique properties of pluripotency and theoretically infinite self-renewal. For propagation of hESCs, prolonged cultivation in vitro is necessary. Unfortunately, during cultivation, properties of hESCs change and their genome stability is disrupted. To fully harvest the potential of hESCs in modern medicine, it is crucial to understand the mechanisms that guard …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 3. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Falk, Ph.D., Kai John Neelsen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta