Theses 

Reakce spotřebitele na srovnávací reklamu – Mgr. Tomáš Svoboda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání

Mgr. Tomáš Svoboda

Bakalářská práce

Reakce spotřebitele na srovnávací reklamu

Consumer Reactions to Comparative Advertising

Anotace: Tématem této bakalářská práce je reakce spotřebitele na srovnávací reklamu. Obsah textu lze rozdělit do několika kapitol. V té první je pozornost krátce soustředěna na reklamu a srovnávací reklamu v kontextu marketingové komunikace. Další kapitola se zabývá srovnávací reklamou z hlediska současné právní úpravy v České republice. Vyjmenovány a krátce interpretovány jsou přitom především podmínky její přípustnosti v platném občanském zákoníku a srovnání se směrnicí Evropské unie. Opomenuty nezůstávají ani samoregulační mechanismy, prováděné Radou pro reklamu. Nejdůležitější kapitoly následují – v první z nich je popsán teoretický koncept průměrného spotřebitele (adresáta reklamy). Další kapitola se teoreticky věnuje reakcím spotřebitelů na srovnávací reklamu. V samotném závěru jsou zmíněny praktické příklady srovnávacích reklam v České republice a nastíněny reakce spotřebitelů na tento typ reklamního sdělení.

Abstract: The topic of this bachelor thesis are consumer reactions to comparative advertising. The thesis is divided into seven chapters. The first one is focused on advertising and comparative advertising in context of marketing communication. Next chapter is related with current regulations of comparative advertising in the Czech republic. There is a list and brief interpretation of admissibility conditions in civil law and comparison to the European Union law. The last section of this chapter is related to self-regulatory mechanisms, providing by advertising council. The most important chapters following – the first one discribes theoretical concept of an average consumer (advertising recipient). The last chapter shows practical examples of comparative advertising in the Czech republic and consumers´reactions to this category of advertising communication.

Klíčová slova: průměrný adresát, průměrný spotřebitel, reakce spotřebitele na srovnávací reklamu, reklama, srovnávací reklama, advertising, average consumer, average recipient, comparative advertising, consumer reactions to comparative advertising

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz