Nikol VLČKOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida

Optimization of metallothionein determination methodology in Eisenia foetida earthworm
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stanovení metalothioneinů na žížalách Eisenia foetida. Teoretická část práce je věnována problematice biochemických parametrů používaných v ekotoxikologii jako biomarkery. Pozornost je zaměřena na metalothioneiny, jejich historii výzkumu, funkci, expresi a metodologii jejich izolace. Další část řeší výskyt metalothioneinů v organismech. Podrobněji jsou charakterizovány …více
Abstract:
This thesis deals with determination of metallothioneins in earthworms Eisenia foetida. The theoretical part is devoted to the issue of biochemical parameters used in ecotoxicology as biomarkers. Attention is focused to metallothioneins, their history research, function, expression and methodology of their isolation. The next part deals with the occurrence of metallothioneins in organisms. Metallothioneins …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Nikol. Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie