Lucie Gocalová

Diplomová práce

Hodnocení efektivnosti investice

Investment Efficiency Assessment
Anotace:
Předmětem této diplomové práce „Hodnocení efektivnosti investic“ je zhodnocení efektivnosti vybrané investice podniku BONATRANS GROUP, a.s. Společnost se zabývá vývojem, výrobou a servisem železničních dvojkolí a jejich částí. V úvodní části je zachycena charakteristika zvoleného podniku. Dále je v práci popsán investiční záměr a jednotlivé metody hodnocení efektivnosti investic, prostřednictvím kterých …více
Abstract:
The subject of this thesis „Investment efficiency assessment“ is to evaluate the effectiveness of selected investment of BONATRANS GROUP, PLC. This company is engaged in the development, manufacture and service of railway wheelsets and their parts. In the introductery part is described characteristics of the selected company. The working part which described the investment plan and the various methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Radmila Sousedíková
  • Oponent: Igor Nytra

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin