Bc. Gabriela CIPRYSOVÁ

Diplomová práce

Projekt zavádění prvků CRM ve společnosti AGENTURA OSMA spol. s r. o.

Project of implementing of elements of CRM in concern AGENTURA OSMA spol. s r. o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zaváděním prvků CRM v průmyslové společnosti AGENTURA OSMA. Teoretická část obsahuje shrnutí literárních teoretických podkladů o řízení vztahů se zákazníky. Následná praktická část využívá tuto teoretickou základu pro analytické posouzení CRM ve společnosti AGENTURA OSMA. Součástí praktické části je také projekt implementace prvků CRM. Projekt navrhuje vhodnou segmentaci zákazníků …více
Abstract:
The thesis is concerned with implementing of elements of CRM in industrial concern AGENTURA OSMA. Theoretical part includes summary of literary theoretic base about customer relationship management. Subsequent practical part makes use of this theoretical base for analytical evaluation of CRM in AGENTURA OSMA. There is project of imple-menting of CRM´ elements in practical part. Project proposes suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007
Identifikátor: 5946

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIPRYSOVÁ, Gabriela. Projekt zavádění prvků CRM ve společnosti AGENTURA OSMA spol. s r. o.. Zlín, 2007. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 05. 2017

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.