Bc. Zuzana Svobodová

Bakalářská práce

Pojistná smlouva

Insurance Contract
Anotace:
Anotace: Tato práce se zabývá pojistnou smlouvou. Jaké okolnosti v historii lidstva vedly ke vzniku pojištění jako takového a jak se pojištění postupem doby a větší vzdělanosti lidí dále vyvíjelo. Objasňuje co je to vlastně pojem pojištění a pojistné riziko. Popisuje vývoj různých druhů pojištění a pojistných smluv od prvních dochovaných zmínek civilizovaných kultur ve starověku, přes rozvoj námořní …více
Abstract:
Annotation This work focuses on an insurance policy what conditions in human history led to the origin of the insurance as such and how it gradually developed over time and due to better human knowledge. It clarifies what the terms insurance and insurance premium mean. It depicts the development of various types of insurance and insurance policies from the first well preserved records of civilized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ondřej Kuchař
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře