Petr MENŠÍK

Bachelor's thesis

Vytváření CMS systémů pomocí MVC frameworků pro PHP

Creation of CMS systems by help of MVC frameworks for PHP
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o vývoji CMS systému za pomoci MVC frameworků v jazyce PHP. V první části jsou vysvětleny základní pojmy jako PHP, framework, MVC architektura, ORM, CMS, DAO a další. V druhé části se zaměřuji již na přímé srovnání MVC frameworků Symfony a Yii. Práce je založena na osobních zkušenostech a znalostech z oblasti vývoje aplikací pomocí frameworků v jazyce PHP a informací, které …more
Abstract:
Bachelor thesis is about developing CMS by the help of MVC frameworks and PHP language. First part describes basic terms like PHP, framework, MVC architecture, ORM, CMS, DAO etc. Second part compares MVC frameworks Symfony and Yii. Bachelor thesis is based on my own skills and knowledge from area of application development by the help of frameworks in PHP.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2011
Accessible from:: 18. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2011
  • Supervisor: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MENŠÍK, Petr. Vytváření CMS systémů pomocí MVC frameworků pro PHP. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Information Science / Information Science

Theses on a related topic