Petr MENŠÍK

Bakalářská práce

Vytváření CMS systémů pomocí MVC frameworků pro PHP

Creation of CMS systems by help of MVC frameworks for PHP
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vývoji CMS systému za pomoci MVC frameworků v jazyce PHP. V první části jsou vysvětleny základní pojmy jako PHP, framework, MVC architektura, ORM, CMS, DAO a další. V druhé části se zaměřuji již na přímé srovnání MVC frameworků Symfony a Yii. Práce je založena na osobních zkušenostech a znalostech z oblasti vývoje aplikací pomocí frameworků v jazyce PHP a informací, které …více
Abstract:
Bachelor thesis is about developing CMS by the help of MVC frameworks and PHP language. First part describes basic terms like PHP, framework, MVC architecture, ORM, CMS, DAO etc. Second part compares MVC frameworks Symfony and Yii. Bachelor thesis is based on my own skills and knowledge from area of application development by the help of frameworks in PHP.
 

Klíčová slova

PHP framework MVC ORM CMS DAO Symfony Yii
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Zveřejnit od: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Rostislav Miarka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENŠÍK, Petr. Vytváření CMS systémů pomocí MVC frameworků pro PHP. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma