Mgr. Monika Navrátilová

Diplomová práce

Vliv školy a školního prostředí na držení těla u dětí 2. třídy ZŠ - případová studie třídy

The influence of school and school environment to the children's posture at the second class of primary school - a classroom case study
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv školy a školního prostředí na držení těla dětí mladšího školního věku. V první části je popsána teorie týkající se problematiky držení těla dětí mladšího školního věku. Ve druhém úseku teoretické části se diplomová práce zabývá faktory, které přímo ovlivňují držení těla u dětí, a také předcházení vzniku vad, jež by se u žáků mohly díky nevhodným školním podmínkám …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the influence of school and school environment on the body posture of primary school children. The first theoretical part focuses on the theory describing the body posture problematic of young learners. Meanwhile, the second part of the theory pays attention to potential school factors which may influence the proper body posture of primary school children. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta