Theses 

PROHLOUBENÍ VZTAHU K RITUÁLU A TRADICI SKRZE VÝTVARNOU HRU (MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK) VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLE ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. – Dana MARKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dana MARKOVÁ

Bakalářská práce

PROHLOUBENÍ VZTAHU K RITUÁLU A TRADICI SKRZE VÝTVARNOU HRU (MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK) VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLE ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S.

Deepening the Relationship of Primary Pupils to Rituals and Traditions Through Art Activities in an After-school Club at the Waldorf Elementary School and Kindergarten in České Budějovice

Anotace: Práce je zaměřená na rozvoj vztahu k rituálům a tradicím skrze výtvarnou hru pro děti mladšího školního věku ve školní družině. První kapitola pojednává o dítěti a jeho vstupu do školy, dále se zabývá otázkou výchovy včera a dnes, jaký vliv má na dítě vstup do školy, a mladším školním věkem a jeho některými specifiky. Další součástí první kapitoly je téma volného času a obsahu výuky mimo vyučování. V závěru první kapitoly je celkové shrnutí o tom, jak je důležité se dětem náležitě věnovat a nezanedbávat jejich výchovu. Druhá kapitola popisuje waldorfské školy všeobecně, jak vlastně waldorfské školy vznikly, kdo je jejich zakladatelem a jaká mají svá specifika. Je také zaměřena na popis Základní školy waldorfské a mateřské školy České Budějovice o.p.s. Třetí kapitola pojednává o školní družině při ZŠW a MŠ ČB, o jejím harmonogramu a denním programu a zda naplňuje podmínky pro správné trávení volného času dětí. Čtvrtá kapitola popisuje motivaci jako takovou, dále vnější a vnitřní motivaci a vzájemně je spolu porovnává a dále se zabývá podmínkami pro udržení vnitřní motivace. Tématem páté kapitoly je výtvarná hra a nastínění vývoje dětské kresby především u dětí mladšího školního věku. Šestá kapitola je o pojmech tradice a rituály. Jaké tradice a rituály provázely lidstvo dříve a jaké dnes. Kdy je ten nejvhodnější věk dítěte pro první seznámení s tradicemi a rituály. Pojednává též o tradicích a rituálech, která jsou součástí ZŠW a MŠ ČB. Tyto tradice a rituály jsou shrnuty v tabulce, která obsahuje období, kdy se jednotlivé tradice konají, jejich název, stručný popis a také to, jaké jsou možnosti tvořivých činností a her k jednotlivým slavnostem. V sedmé kapitole je popsán adventní čas a s ním spojené zvyky a pranostiky. Jak lze s dětmi vytvořit zajímavou adventní výzdobu místo kupovaných dekorací. Jak vznikl adventní kalendář, proč je vhodné jej dětem pořídit a ještě lépe ho vyrobit. A jaké se k adventnímu období váží pranostiky. Dále následuje praktická část. Osmá kapitola je o popisu způsobu práce se svěřenými dětmi a o motivaci dětí k požadované činnosti, jaký způsob motivace je pro ně nejvhodnější. V deváté kapitole je tématem popisem adventních jarmarků na waldorfských školách a proč se vlastně tyto jarmarky konají. Desátá kapitola se věnuje praktickým příkladům výrobků na adventní jarmark, které prohlubují skrze výtvarnou hru vztah k této tradici. Tyto výrobky vyráběly dětmi společně s vychovatelkami ve školní družině při ZŠW a MŠ ČB. V poslední jedenácté kapitole je zhodnocení průběhu osmého adventního jarmarku ZŠW a MŠ ČB.

Abstract: The thesis focuses on the development of primary pupils? relationship to rituals and traditions through art activities in an after-school club. The first chapter deals with the child and his or her entry to elementary school, different approaches to education, the effect entering a school has on a child and the characteristics of the primary years. Furthermore, the first chapter deals with free time and after-school activities and summarizes the importance of attentive care of children. The second chapter describes Waldorf (also known as Steiner) schools in general, their history and specific features. It also presents the Waldorf Elementary School and Kindergarten in České Budějovice. The third chapter deals with the after-school club at the Waldorf Elementary School and Kindergarten in České Budějovice. It examines its time schedule, daily programme and whether the programme fulfils essential criteria for adequate spending of free time. The fourth chapter focuses on motivation, compares intrinsic and extrinsic motivation and depicts conditions for maintaining the children?s intrinsic motivation. Chapter five deals with art activities and the development of primary children?s drawing skills. The topic of chapter six is traditions and rituals. It discusses different rituals in the course of history and suitable age for introducing children to traditions and rituals. It describes the specific traditions and rituals practised at the Waldorf Elementary School and Kindergarten in České Budějovice. The text is accompanied by a table summarizing these traditions and rituals, including the time of the year, a short description of each and relevant creative activities. Chapter seven is dedicated to advent and the traditions and sayings connected with this period of the year. It presents ideas for creative art activities and shows how an advent calendar can be made for children (rather than bought). From chapter eight onwards comes the practical part. It shows different ways of working with children and motivating them to participate in activities. Chapter nine looks specifically at the advent market, which traditionally takes place in all Waldorf schools, and why these markets are held. In chapter ten, concrete works of children for the advent market, made together with the teachers at the after-school club, are demonstrated. Participation in creating these products deepens the children?s relationship to this traditional event. In the last chapter, the 8th advent market held at the Waldorf Elementary School and Kindergarten in České Budějovice is evaluated.

Klíčová slova: výchova dítěte, waldorfská škola, školní družina, výtvarná hra, motivace, tradice, rituály, adventní jarmark

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
  • Zveřejnit od: 26. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Irena Kovářová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 3. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Dana. PROHLOUBENÍ VZTAHU K RITUÁLU A TRADICI SKRZE VÝTVARNOU HRU (MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK) VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLE ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S.. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:18, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz