Vratislava Kořínková

Bachelor's thesis

Mzdové účetnictví u podnikatelských subjektů

Payroll accounting for business entities
Anotácia:
Bakalářská práce se zaměřuje na mzdové účetnictví v podnikatelském subjektu. Autorka předkládá průběh vzniku pracovního poměru, odměňování, výpočtu a zpracování mzdy, zaměřuje se na povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáním. Bakalářská práce se zaměřuje na mzdy z hlediska mzdových nákladů.
Abstract:
The bachelor thesis focuses on payroll accounting in the certain company. The authoress presents a process of formation of employment relationship, remuneration, calculation and payroll processing, focuses on employer's duties in relation to employment. The bachelor thesis also deals with wages in terms of labour costs.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Jana Macháčková
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS