Lucie ŘEZNÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj akrobatického Rock and Rollu jako sportovní disciplíny v České republice

Progress of acrobatic Rock and Roll as a sports event in Czech Republic
Anotace:
Cílem této bakalářské práce nevýzkumného charakteru je podat ucelený přehled o akrobatickém rokenrolu jako o sportovní disciplíně a stručně popsat její vývoj ve světě i České republice. Obsahem je tedy souhrn teoretických poznatků o tomto sportu. Úvod je věnován nástinu historie, další části pak charakteristice této sportovní disciplíny, pravidlům a systému soutěží tohoto tance v České republice. Tato …více
Abstract:
The goal of this non-experimental bachelor's thesis is to give a complete survey about acrobatic rock and roll as a sports event and briefly describe its history and progress in the world and in the Czech Republic as well. The content is a comlex of theoretical knowledge about this sport. Introduction is devoted to history, next captures to the characteristics of this sports discipline, rules and system …více
 

Klíčová slova

akrobacie

Klíčová slova

sport

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

tanec

Klíčová slova

sportovní tanec

Klíčová slova

trénink

Klíčová slova

rokenrol

Klíčová slova

pravidla

Klíčová slova

rozhodčí

Klíčová slova

taneční pár
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Hana Horklová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program:
Tělesná výchova a sport