Mgr. Jan Šlehofer

Diplomová práce

Right to Be Heard and Online Hearings in International Arbitration

Right to Be Heard and Online Hearings in International Arbitration
Anotace:
Kvůli pandemii covid-19 je právo být slyšen předmětem kontroverzí. Online jednání se jevila jako adekvátní řešení nastalé situace a byla proto rychle implementována po celém světě, jak v litigacích, tak v rozhodčích řízeních. Nikdy však nebylo provedeno důsledné posouzení práva stran být slyšet. Autor se pomocí deskriptivní analýzy a komparace pokouší objasnit rozsah práva být slyšen v mezinárodní …více
Abstract:
Due to the covid-19 pandemic, the right to be heard has been subject of controversy. Online hearings seemed as an adequate solution of the situation and were quickly implemented worldwide, both in litigation, and in arbitration. However, the proper assessment of parties’ right to an in-person hearing was never conducted. The author, using descriptive analysis and comparison methods, aims to shed light …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.