Anna Zhitina

Diplomová práce

The economic benefits of EU membership: an Empirical analysis

Ekonomické přínosy členství v EU: empirická analýza
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá empirickou analýzou ekonomických výhod členství v EU. Analýza si klade za cíl zjistit, jaké jsou dopady členství v EU na růst reálného HDP (ve stálých cenách), míru nezaměstnanosti a míru inflace v 16ti státech, které vstoupily do EU po roce 1995 (analyzované období je 1991- 2014). Použitá metoda pro hodnocení v této práci je ekonometrická analýza panelových dat. První …více
Abstract:
This master thesis is devoted to the empirical analysis of the economic benefits of EU membership. The analysis aims to investigate what is the impact of EU membership on growth of the real GDP (in constant prices), unemployment rate and inflation rate for 16 states entering EU after the year 1995 (analysed period of years is 1991-2014). The applied method for evaluation in the current work is econometric …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2017
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: José Villaverde Castro

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53276