Theses 

Marketingová strategie vybraného bankovního produktu - běžný účet pro děti, případová studie – Ing. Jitka Kuglerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jitka Kuglerová

Bakalářská práce

Marketingová strategie vybraného bankovního produktu - běžný účet pro děti, případová studie

Marketing strategy of a chosen bank product - current account for children - case study

Anotace: Předkládaná práce analyzuje na konkrétním případu marketingové strategie problematiku řešení komunikace vybraného bankovního produktu (běžný účet pro děti). Vychází přitom z obecných teoretických poznatků v oborech marketingová komunikace a projektový management. Teoretická část řeší zasazení zvoleného tématu do těchto oborových rámců, včetně obecného popisu tvorby projektu a hledá relevantní průniky teorie a praxe. Při tom zejména popisuje výchozí model marketingového mixu, dále marketingového komunikačního mixu jako jeho součásti. Tento model pak aplikuje na analýzu obsaženou v případové studii. Ta je především případovou zprávou o uskutečněném marketingově komunikačním projektu, akcentuje respekt k zákaznickým očekáváním a potřebám, v závěrech pak především zdůrazňuje efekty projektu, opřené o jeho pečlivé vyhodnocení v číslech.

Abstract: This report analyses, using a specific example of marketing strategy, the issue of communication for a chosen banking product (child account). It is based on theoretical knowledge of marketing communications and project management. The theoretical part serves to show how this topic relates to the previous subjects discussed. It also includes a description of the project creation and searches for relevant intersections between the theory and practise. Above all, it describes the initial marketing mix model with further investigation of the marketing communication mix. This model is again considered for the analysis of the case study which focuses on the communication-marketing project. It shows, with respect to customer expectations and needs, an evaluation which is numerically quantified.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, marketingový mix, produktová strategie, cenová strategie, marketingový komunikační mix, STEEP analýza, SWOT analýza.Marketing communication, marketing mix, product strategy, price strategy, marketing communication mix, STEEP analyse, SWOT analyse.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 11:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz