Dominika IBRAHIMOVÁ

Bakalářská práce

Španělská občanská válka

The Spanish Civil War
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu španělské občanské války v letech 1936-1939. Popisuje situaci před vypuknutím konfliktu, kde se zaměřuje především na sociální a politické dění ve Španělsku. Dále se podrobně zabývá samotným počátkem války, důležitým bitvám, reakcí zahraničí a charakterizuje osobní a profesní život Francisca Franca. V poslední kapitole se věnuje důsledkům krvavého konfliktu a diktatuře …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of the Spanish Civil War. It describes the situation before the outbreak of the conflict, which focuses on social and political events in Spain. Further it deals in detail with the beginning of the war, major battles, the reaction abroad and characterized by personal and professional life of Francisco Franco. The last chapter deals with the consequences of the bloody …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

IBRAHIMOVÁ, Dominika. Španělská občanská válka. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/