Barbora SVOBODOVÁ

Bakalářská práce

Komparativní analýza technického překladu s tématikou leteckého inženýrství

Comparative Analysis of a Technical Translation from the Aerospace Field
Anotace:
Tématem bakalářské práce je komparativní analýza technického překladu s tématikou leteckého inženýrství. První dvě části práce přestaví charakteristické rysy technických textů a překladů. V další části jsou popsány dva koncepty překladatelských kompetencí představené výzkumnými skupinami EMT a PACTE, které jsou posléze využity při hodnocení výkonů dvou překladatelů studenta ATP a leteckého inženýra …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to make a comparative analysis of two technical translations from the aerospace field. The first two theoretical parts introduce characteristics of technical texts and technical translations. The third section focuses on two concepts of translation competences introduced by expert groups EMT and PACTE. These translation competences are later applied while assessing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kubánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVOBODOVÁ, Barbora. Komparativní analýza technického překladu s tématikou leteckého inženýrství. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad