Bc. Lucie Žigárdyová

Diplomová práce

Developing Reading and Visual Literacy

Developing Reading and Visual Literacy
Anotace:
Diplomová práce "Rozvoj čtenářské a vizuální gramotnosti" popisuje, jak je důležité u dětí rozvíjet znalosti cizího jazyka pomocí čtení. Cílem práce je poskytnout učitelům různé strategie, které mohou využít při výuce literatury a při užití autentických knih ve své výuce.
Abstract:
The Diploma thesis ‘Development of Reading and Visual Literacy’ describes how important it is to teach children the ways to extend their knowledge of foreign langure through reading. The objective of the thesis is to provide teachers with the strategy to teach literature and use authentic books in their English lessons.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta