Ing. Tereza Stehlíková

Bakalářská práce

Nestátní neziskové organizace a jejich pozice jako projektových partnerů

Non-profit organizations and their position in the capacity of project partners
Anotace:
Nestátní neziskové organizace se v rostoucí míře podílejí na poskytování široké škály vzájemně i veřejně prospěšných aktivit. Pro zajištění činnosti a realizaci svých cílů nestátní neziskové organizace hledají a získávají finanční prostředky z různých zdrojů. Jednou z hlavních možností zabezpečení financování je v současné době využití potenciálu různých dotačních titulů, kde NNO mohou působit nejen …více
Abstract:
Non-profit organizations are increasingly involved in providing both a wide range of mutually and public beneficial activities. To ensure implementation of its activities and objectives NPOs seek and receive funding from various sources. One of the main possibilities for securing funding at the present time is the potential of various subsidies, where NPOs can act not only as beneficiaries but also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta