Bc. Marta Sedláčková

Bakalářská práce

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Alternativní náklady vybraného podniku“ je analýza různých koncepcí výpočtu alternativních nákladů a vyhodnocení metod jejich zjišťování. Teoretickému vymezení této problematiky je věnována první část práce, druhá část bakalářské práce se věnuje konkrétním výpočtům alternativních nákladů a porovnání výsledků analyzované společnosti. Hodnocení společnosti v jednotlivých letech …více
Abstract:
The goal of the bachelor´s thesis: “Opportunity costs of chosen company” is to analysis of various conceptions of counting the opportunity cost and to evaluate methods of costs acquisition. The theoretical specification of the problems is addressed in the first part of thesis, the second part of the bachelor´s thesis is related to a concrete calculation of opportunity costs and the comparison of results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta