Bc. Marta Sedláčková

Bachelor's thesis

Alternativní náklady vybraného podniku

Opportunity costs of choosen company
Abstract:
Cílem bakalářské práce „Alternativní náklady vybraného podniku“ je analýza různých koncepcí výpočtu alternativních nákladů a vyhodnocení metod jejich zjišťování. Teoretickému vymezení této problematiky je věnována první část práce, druhá část bakalářské práce se věnuje konkrétním výpočtům alternativních nákladů a porovnání výsledků analyzované společnosti. Hodnocení společnosti v jednotlivých letech …more
Abstract:
The goal of the bachelor´s thesis: “Opportunity costs of chosen company” is to analysis of various conceptions of counting the opportunity cost and to evaluate methods of costs acquisition. The theoretical specification of the problems is addressed in the first part of thesis, the second part of the bachelor´s thesis is related to a concrete calculation of opportunity costs and the comparison of results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2010
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petra Štamfestová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta