Bc. Arina Pushchina

Bakalářská práce

Dokumentární film - portrét (Lena)

Documentary film-portrait (Lena)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou dokumentárního filmu-portrétu a skládá se ze dvou častí: praktické a teoretické. Praktickým výstupem je dokumentární filmový portrét mladé studentky architektury a majitelky tanečního studia v Brně. Kromě obrazu konkretní osoby se v něm zabývám také problematikou skloubení osobního života, školy a podnikání. Druhou částí je textová část, která popisuje vznik …více
Abstract:
This thesis concerned with the question of documentary film-portrait and it consists of two parts: practical and theoretical. The practical outcome is a documentary film portrait of a student of architecture and the owner of dance studio in Brno. In addition to the portrait of this character, the product deals with the problem of combining personal life, school and business. The second part is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Rodrigo Morales
  • Oponent: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika