Theses 

Otázka lidského otcovství ve vztahu k otcovství Božímu – Tomáš Kantor

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Kantor

Diplomová práce

Otázka lidského otcovství ve vztahu k otcovství Božímu

The Question of Human Fatherhood in Relation to God´s Fatherhood

Anotace: V diplomové práci se zabývám otázkou lidského otcovství a snažím se najít nějaký příklad, podle kterého by toto otcovství mělo být usměrňováno. Tento vzor nacházím v Bohu Otci, kterého nám představuje Písmo a především Jednorozený Syn Boží. S vědomím tohoto ideálu pak v této práci pokračuji dále a zabývám se duchovním otcovstvím, a postavením a úlohou otce v rodině

Abstract: The thesis deals with the question of the human fatherhood. It tries to find a pattern for orientation of the human fatherhood. The pattern is found in God the Father who is revealed to us by the scripture and in an infinite way by the only Son of God. Recognizing this ideal the thesis proceeds and deals with the spiritual fatherhood and with the position and function of fathers in the family

Klíčová slova: Bůh Otec, Boží obraz, otcovství, duchovní otcovství, otec v rodině, krize, vztah

Keywords: God the Father, God´s image, fatherhood, spiritual fatherhood, father in the family, crisis, relationship

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: Marta Cincialová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz