Bc. Jan Cihlář

Bachelor's thesis

Policy of the IMF and WB in Angola. Implementation of the Strategic Poverty Reduction Plan and the Influence of Foreign Powers on the Developement of the Country after the end of Civil War in 2002

Policy of the IMF and WB in Angola. Implementation of the Strategic Poverty Reduction Plan and the Influence of Foreign Powers on the Developement of the Country after the end of Civil War in 2002
Abstract:
Teze se zaměřuje na deskripci a následnou analýzu vztahů mezi Mezinárodním měnovým fondem, Světovou Bankou a Angolou, počínajíce rokem 2002 jež se váže ke zřízení "nové Angoly" po konci občanské války. První část práce přínáší náhled do Angolské poválečné rekonstrukce a nastiňuje hlavní aktéry kteří v tomto obodobí ovlivňují jak domácí Angolskou rozvojovou politiku, tak i předpoklady pro mezinárodní …more
Abstract:
The thesis focuses on descriptive exploration and further analysis of the relations between International Monetary Fund, World Bank and Angola, starting from the establishment of "new Angola in 2002", after the end of civil war. The first part of the thesis presents the basic insight of Angola post-war reconstruction and outlines major significant factors which influence both domestic development policy …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Vladan Hodulák, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / International Relations