Bc. Dana Mešková

Bakalářská práce

Vztah sestra-pacient v chirurgickém ambulantním provozu

Nurse-patient relationship in surgery out-patient clinic
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vztah sestra-pacient v rámci chirurgické ambulance. Uvádí,které hlavní faktory přispívají k vytvoření pozitivního vztahu sestra-pacient.Přibližuje práci sestry v chirurgickém provozu a z analýzy a interpretace získaných dat poskytuje údaje o tom,do jaké míry je sestra schopna jednak díky své osobní image a také díky komunikačním schopnostem ovlivnit pacienta v jeho názorech …více
Abstract:
This Bachelor project is focused on patient-nurse relationship in surgery outpatient clinic. There are pointe dout the mein factors contributing to the assertive pacient-nurse relationship.The project describes nurses duties in surgery out-pacient section,and through the analysis and interpretation of acquired data provides information about how much is nurse to impress patient in his attitude to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Alice Onderková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma