Bc. Dana Mešková

Bachelor's thesis

Vztah sestra-pacient v chirurgickém ambulantním provozu

Nurse-patient relationship in surgery out-patient clinic
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na vztah sestra-pacient v rámci chirurgické ambulance. Uvádí,které hlavní faktory přispívají k vytvoření pozitivního vztahu sestra-pacient.Přibližuje práci sestry v chirurgickém provozu a z analýzy a interpretace získaných dat poskytuje údaje o tom,do jaké míry je sestra schopna jednak díky své osobní image a také díky komunikačním schopnostem ovlivnit pacienta v jeho názorech …more
Abstract:
This Bachelor project is focused on patient-nurse relationship in surgery outpatient clinic. There are pointe dout the mein factors contributing to the assertive pacient-nurse relationship.The project describes nurses duties in surgery out-pacient section,and through the analysis and interpretation of acquired data provides information about how much is nurse to impress patient in his attitude to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2008
  • Supervisor: Mgr. Alice Onderková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic