Mgr. Pavel Nepustil, DiS.

Diplomová práce

Migrace identity: změny životního stylu klientů projektu "Drogové služby ve vězení"

Migration of Identity: Clients of the Project "Drug Services in Prison" Changing their Lifestyle
Anotace:
Z pozice odborného poradce projektu Drogové služby ve vzení (Sdružení Podané ruce) se zabývám procesem, kdy se klienti tohoto projektu snaží po výstupu z vzení naplnit své rozhodnutí zmnit svj životní styl smrem k ne-drogovému a ne-kriminálnímu. S použitím teoretického rámce sociální konstrukce reality, Foucaultova pojetí institucionáln produkované identity a Whiteovy metafory migrace identity a na …více
Abstract:
As a counsellor of the project Drug Service in the Prison (NGO Podane ruce) I examine the process when clients of this project are trying to fulfill their decision to change their lifestyle towards non-drug and non-criminal after prison release. With the framework of social construction of reality, Foucauldian concept of institutional production of identity and Whites metaphor migration of identity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta