Natalie Misjuková

Bakalářská práce

Člověk versus robot: práce a pracující v éře automatizace a digitalizace

Man versus Robot: Labour and Workers in the Era of Automatization and Digitization
Anotace:
Tato práce se zabývá dopady automatizace a robotizace na zaměstnance v České republice, a to jednak z hlediska jejich případné fluktuace a jednak z hlediska dopadů automatizace a robotizace na jejich pracovní podmínky, bezpečnost na pracovišti, komunikaci mezi kolegy, srozumitelnost zadávaných úkolů, obtížnost práce, efektivitu práce, životní úroveň, mzdy či platy a délku dovolené. V teoretické části …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of automatization and robotization on workers in the Czech republic in the point of view of their possible fluctuation and in the point of view of the impact of automatization and robotization on their working conditions, safety in their workplace, communication among colleagues, understandability of assigned tasks, complexity of work, effectivity of work, quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2021
  • Vedoucí: Klára Šimůnková
  • Oponent: Michal Novák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84636