Bc. Petra Břečková

Diplomová práce

Efekty volnočasového sociálně preventivního projektu Cipísek z pohledu dobrovolníků realizujících tento projekt

Effects of Leisure Social Prevention Project Cipísek Viewed from the Perspective of the Volunteers Implementing It
Anotace:
Magisterská diplomová práce pojednává o sociálně patologických jevech, jejich podobě v kolektivu dětí, o tom co jim předchází a především o prevenci těchto sociálně patologických jevů u dětí a jejím místě ve volném čase. Vysvětluji zde význam pojmů sociální norma a řád, sociální deviace a patologie. Zmiňuji se zde o typologii sociálně patologických jevů charakteristických u této věkové skupiny. Práce …více
Abstract:
The master’s thesis deals with the social pathology phenomena and their forms in a group of infants. It also deals with the factors that forgo these social pathology phenomena and mainly, it deals with the prevention of social pathology phenomena among infants and the role of prevention in leisure. The meaning of terms social norm and order, social deviance and pathology are explained here. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta