Bc. Jitka HANZELKOVÁ

Diplomová práce

Geomorfologický, morfostrukturní a geofyzikální průzkum hřbetu Ropice (Moravskoslezské Beskydy)

Geomorphic, morphostructural and geophysical research of the Ropice Mt. Ridge (Moravskoslezské Beskydy Mts.)
Anotace:
Tato práce se věnovala hluboce založeným gravitačním svahovým deformacím. Bylo využito několik metod, základním bylo geomorfologické mapování, kterým se podařilo lokalizovat a zanést do mapy tyto deformace. Na něj navazovala detekce tavných ok, která poukázala na oblasti s možným výskytem rozsedlinových jeskyní. Jako nejpravděpodobnější se ukázala oblast gravitačního příkopu, která byla postoupena …více
Abstract:
This work is about deep-seated gravitational slope deformations. We used several methods, basic one was geomorphological mapping based on which I was able to locate and insert these deformations into the maps. It was followed by detection of melting spots which indicated the area with possible crevice-type caves. The gravitational field of the trench was referred for further research. During this research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2014
Zveřejnit od: 19. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 8. 2014
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZELKOVÁ, Jitka. Geomorfologický, morfostrukturní a geofyzikální průzkum hřbetu Ropice (Moravskoslezské Beskydy). Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta