Bc. Adrián Jankových

Diplomová práce

Software application for reporting of healthcare service to health insurance companies

Software application for reporting of healthcare service to health insurance companies
Anotace:
Prvním úkolem této diplomové práce bylo porozumět zpracování pacientských dat na Radiologickém oddělení a tvorba výkazů týkajících se vyšetření (takzvaných k-dávek) pro zdravotní pojišťovny. Dalším úkolem bylo nastudovat formát k-dávek a seznámit se s nástrojem pro ukládání pacientských dat (softvér Kartotéka pro Radiologii). Následně měl autor za úkol navrhnout a implementovat generátor k-dávek (KBatchGenerator …více
Abstract:
First task of the thesis was to understand processing of patient data in Radiology department and generation of reports about investigatios (so called k-batches) for insurance companies. Next topic was to study the format of k-batches and also the tool, which stores the input patient data (i.e. a software PRARD). After it, an application KBatchGenerator for generation of k-batches was designed and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D., Ing. Martin Plchút
  • Oponent: Tomáš Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky