Bc. Adrián Jankových

Master's thesis

Software application for reporting of healthcare service to health insurance companies

Software application for reporting of healthcare service to health insurance companies
Abstract:
Prvním úkolem této diplomové práce bylo porozumět zpracování pacientských dat na Radiologickém oddělení a tvorba výkazů týkajících se vyšetření (takzvaných k-dávek) pro zdravotní pojišťovny. Dalším úkolem bylo nastudovat formát k-dávek a seznámit se s nástrojem pro ukládání pacientských dat (softvér Kartotéka pro Radiologii). Následně měl autor za úkol navrhnout a implementovat generátor k-dávek (KBatchGenerator …more
Abstract:
First task of the thesis was to understand processing of patient data in Radiology department and generation of reports about investigatios (so called k-batches) for insurance companies. Next topic was to study the format of k-batches and also the tool, which stores the input patient data (i.e. a software PRARD). After it, an application KBatchGenerator for generation of k-batches was designed and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2010
  • Supervisor: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D., Ing. Martin Plchút
  • Reader: Tomáš Jelínek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky