Bc. Martin VÁLEK

Diplomová práce

Vliv ozařování na mechanické a termomechanické vlastnosti PP

Efect of radiation on mechanical and termomechanical properties of material
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá mechanickými a termomechanickými vlastnostmi polypropylenu a polypropylenu plněného 25% skelným vláknem. Sleduje se závislost těchto vlastností na ionizujícím beta záření. Porovnány byly vzorky neozářené a ozářené dávkami 15 a 33 kGy.
Abstract:
A main goal of this diploma work is a study of the mechanical and termomechanical properties of polyprophylen and polyprophylen filled with 25% glass fiber. These prope-ties were examined in dependence on dosage of the ionizing beta radiation. Compared were samples unradiated and radiated by dosage 15 and 33 kGy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2006
Identifikátor: 2962

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁLEK, Martin. Vliv ozařování na mechanické a termomechanické vlastnosti PP. Zlín, 2006. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.