Bc. Petra Matoušková

Bakalářská práce

Representation of Women in Chaucer's Canterbury Tales

Representation of Women in Chaucer's Canterbury Tales
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl prozkoumat vyobrazení žen v kolekci Canterburské povídky, kterou napsal Geoffrey Chaucer. Aby bylo možné dokázat, že ženské postavy v povídkách odporují ideálům středověké ženy a chování, práce zkoumá role žen nejen v příbězích, ale i jejich postavení ve společnosti středověké Anglie, tak jak ji Chaucer popisuje skrze postavy poutníků. Analýza se ovšem nezabývá pouze …více
Abstract:
This thesis aims to explore the representation of women in The Canterbury Tales, a collection of stories written by Geoffrey Chaucer. In order to prove that the female characters in the tales contravene the images of an ideal medieval woman and behaviour, the thesis examines the roles of women in the tales, as well as their position in the medieval society of England as portrayed by Chaucer. The analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Šmardová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta