Josef KŘEMEČEK

Bakalářská práce

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů

Testing of the Physico-Mechanical Properties of Rubber Compounds and Vulcanizates Intended for Production of Tyres
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou fyzikálně-mechanických zkoušek kaučukových směsí, vulkanizátů a hotových výrobků. Tyto zkoušky jsou důležitou součástí při výrobě plášťů pneumatik. Pomocí nich jde zjistit charakter a vlastnosti směsi. Každá zkouška je definována v normě, která popisuje postup provádění zkoušky. V úvodní části práce je popsán obecný základ ke gumárenským zkouškám. Obsahuje popis …více
Abstract:
This Bachelor thesis focuses on the physical-mechanical tests of rubber compounds, vulcanizates and finished products. These tests have a critical role in tires production. They are also essential in assessment of compound's character and properties. Each test is defined following the standards described in the testing procedure. The introductory part of this thesis deals with general basis of rubber …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2012
Zveřejnit od: 1. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vlastimil Frýželka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEMEČEK, Josef. Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie materiálů

Práce na příbuzné téma