Michaela Pánková

Bakalářská práce

Analýza hrubého domácího a hrubého národního produktu v ČR: Porovnání struktury HDP a HNP pro ČR

Analysis of gross domestic product and gross national product in the CR: Comparison of the GDP and GNP of CR
Anotace:
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku hrubého domácího a hrubého národního produktu v České republice a na srovnání kompozice těchto elementárních ukazatelů ekonomické aktivity. Nejdříve je pozornost věnována teoretické stránce tématu. Je vysvětleno, co pojmy HDP a HNP znamenají, jaké jsou metodologické problémy při jejich determinaci, jejich možné dělení podle existujících metodik a způsoby …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the gross domestic and gross national product in the Czech Republic and to the comparison of the composition of these elementary indicators of economic activity. At first the theory behind the aggregates is presented. The predicative value of HDP and HNP is explained, it is then touched upon what the methodological problems of their determination are, their possible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Martin Janíčko
  • Oponent: Michal Mirvald

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23043