Mgr. František Pažourek

Bakalářská práce

Žáci se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou v prostředí běžných základních škol

Pupils with attention deficit hyperactivity disorder in an ordinary primary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou žáků se syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou na prvním stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu. Cílem práce je zhodnotit proces edukace u dvou vybraných žáků. Teoretická část formou rešerše shrnuje ve dvou kapitolách dosavadní poznatky o lehké mozkové dysfunkci a speciálních vzdělávacích potřebách, konkrétně je zacílena právě na žáky prvního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems of students with attention deficit hyperactivity disorder in primary mainstream school. The aim of the work is to evaluate the process of education of two selected pupils. The theoretical part consists of research summarized in two chapters of the existing knowledge of brain dysfunction and special educational needs, concretely this part is aimed precisely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta