Mgr. Marek Boček

Diplomová práce

Ochrana veřejného zdraví při zotavovacích akcích

Protection of Public Health at Recreational Events
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany veřejného zdraví při zotavovacích akcích. Reflektuje historická východiska, zaměřuje se především na současnou praxi a sleduje také vývoj aktuální a chystané novelizace. Hlavní záběr práce je zaměřen na povinnosti osob pořádajících zotavovací akce a výkon státního zdravotního dozoru na tomto úseku. Práce si klade za cíl odhalit nejproblematičtější místa …více
Abstract:
The diploma thesis deals with public health protection on recreational events. It reflects historical resources, focuses foremost on actual practice and watches also the upcoming progress and forthcoming amendment. The main catch of the thesis targets on the duties of subjects organizing the recreational events and on the relevant administration of state health supervision. The thesis proposes to discover …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta