Bc. Ludmila Ryšková

Diplomová práce

Psychosociální aspekty umírajících v nemocničním prostředí z pohledu sestry

Psychosocial aspects of dying in the hospital environment from the perspective nurses
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou psychosociální péče o umírající ve zdravotnickém zařízení. Psychosociální potřeby jsou nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče a jejich uspokojování významně ovlivňuje vnímání a prožívání posledních dnů života nemocných. Základ práce tvoří kvantitativní průzkumné šetření faktorů, které souvisí s uspokojováním psychosociálních potřeb umírajících …více
Abstract:
Annotation Psychosocial aspects of dying in the hospital environment from the perspective of the sister. The thesis deals with the issue of psychosocial care of the dying in medical devices. Psychosocial needs are an integral part of comprehensive nursing care and their satisfaction significantly affects perception and enjoying the last days of the life of the sick. The basis of the work consists of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta