Mgr. Kamila Kačerová

Diplomová práce

Zabezpečovací detence

Protective Detention
Anotace:
Tématem této diplomové práce je nové ochranné opatření v českém trestním právu, zabezpečovací detence. Analyzuji důvody, které vedly k jeho zavedení, ale i problémy s tím související. Zabývám se také evropskou právní úpravou zabezpečovací detence a evropskými ústavy pro výkon zabezpečovací detence. Práce zahrnuje rozbor zákona o výkonu zabezpečovací detence a s tím související změny platných právních …více
Abstract:
The topic of this dissertation is a new preventive measure in the Czech criminal law, protective detention. I analyse the reasons that leaded to admission, but also problems associated with it. I deal with European legal regulations and European protective detention institutes. This work includes analysis of the act that contains rules of protective detention execution and changes of valid legal acts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 4. 2009
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta