Ondřej ŠEFL

Bakalářská práce

Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení

Influence of three-phase lines on communication lines
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce pojednává o nežádoucích vlivech trojfázového vedení na sdělovací vedení, které je vedeno v jeho blízkosti. Teoretická část bakalářské práce popisuje jednotlivá vedení jak venkovní, kabelové, tak i sdělovací. Dále jsou v bakalářské práci rozebrané jednotlivé vlivy na sdělovací vedení. Poslední část je pak věnována vytvořenému programu, který tyto vlivy dokáže spočítat a …více
Abstract:
Submitted Bachelor's thesis deals with the undesirable effects of three-phase lines on the communication lines which is led close to it. Theoretical part of the thesis describes individual outdoor, cable and communication lines. There are also individual effects on the communication lines analyzed in the thesis. The last part pays attention to the created program, which can count and evaluate these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Šroubová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFL, Ondřej. Vliv trojfázových vedení na sdělovací vedení. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika