Bc. Lukáš Sluka

Diplomová práce

Lokální úprava provozu na pozemních komunikacích

Local Regulation of a Road Traffic
Anotace:
Tato práce je věnována právním formám užívaným při činnosti veřejné správy, regulující lokální provoz na pozemních komunikacích. Práce se formám činnosti veřejné správy, využívaných při lokální úpravě provozu na pozemních komunikacích, věnuje z pohledu hmotněprávního i z hlediska procesně právního. Dále se zaměřuje na jejich vzájemné společné znaky, ale i jejich odlišnosti. V práci je také řešena otázka …více
Abstract:
This thesis is dedicated to legal forms used when regulating local road traffic in public administration. The activities of public administration, which are used when modifying the local road traffic, are herein being inspected from the substantive and procedural viewpoint. Further, the thesis is taking into account its common features as well as its differences. The form which is used as the most …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. David Hejč, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Radislav Bražina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta