Renata MELECKÁ

Bakalářská práce

Stresory v práci sociálních pracovníků

Stressors in the work of social workers
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce na téma Stresory v práci sociálních pracovníků se zabývá problematikou spojovanou s touto pomáhající profesí. Sociální pracovníci jsou při výkonu své profese poměrně často zatěžováni různými stresorovými faktory. Jsou na ně kladeny nároky v podobě celoživotního vzdělávání a s ním i kompetence v sociální práci potřebné pro výkon této profese. Dále jsou vystaveni určitému …více
Anotace:
ráce může posloužit jako studijní materiál pro laickou veřejnost nebo pro odborně vzdělané sociální pracovníky zajímající se o tuto problematiku. Ráda bych také přispěla výsledky výzkumu k odhalení, co sociální pracovníky při výkonu jejich profese stresuje nejvíce, kdy získané výsledky mohou být případným podnětem pro zpracování dalšího výzkumu.
Abstract:
This bachelor thesis ?Stressors in the work of social workers? deals with the problems associated with this helping profession. The social workers are very often influenced by various stressful factors. There are demands made on them in the form of lifelong learning and the authority in the social work required for the exercise of this profession. Furthermore, the social workers have to face the pressure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2013
Zveřejnit od: 12. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELECKÁ, Renata. Stresory v práci sociálních pracovníků. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1sg21x 1sg21x/2
12. 8. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2013
Bulanova, L.
12. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.