Eva Šenková

Diplomová práce

Videoanalýza konfliktních situací vybraných křižovatek na ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě

Video Analysis of Conflict Stiuations on 17. listopadu Street in Ostrava-Poruba
Anotace:
ŠENKOVÁ, Eva. Videoanalýza konfliktních situací vybraných křižovatek na ulici 17. listopadu v Ostravě - Porubě. Ostrava, 2016. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství. Vedoucí doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. Cílem diplomové práce je analyzovat s využitím videoanalýzy konfliktní situace na vybraných křižovatkách. První řešenou křižovatkou …více
Abstract:
ŠENKOVÁ, Eva. Comparison of different kinds of adding devices. Ostrava, 2016. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Transport Constructions. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. The aim of this thesis is to analyze conflict situations at selected intersections using the video-analysis. First selected intersection is light controlled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Matěj Vymyslický

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava