Jana ŠVIHOVCOVÁ

Bakalářská práce

Kvalita v sociálních službách - Možnosti využití stacionářů v rámci zlepšování kvality služeb pro seniory

Quality in social work - Possibilities of utilizing social welfare institutions for improvement of elderly care services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou péče v sociálních službách. Konkrétně kvalitou péče o seniory. Teoretická část charakterizuje stárnutí a stáří. Jeho dopady na jedince a mož-nosti, jak se s těmito dopady vyrovnat. To jak osobně, tak s pomocí ostatních či dokonce státních institucí. Práce má za cíl zjistit, zda se denní či týdenní stacionáře mohou uplatnit ve zlepšování kvality péče o seniory. Praktická …více
Abstract:
This bachelors thesis deals with the quality of care in social institutions, primarily quality of care for the elderly people. Theoretical part defines aging and old age, its impact on individuals and ways of coping with these impacts, either personaly, with help of others or by means of state institutions. Aim of this thesis is to find out whether daily or weekly welfare institutions can improve the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Nicole Emrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVIHOVCOVÁ, Jana. Kvalita v sociálních službách - Možnosti využití stacionářů v rámci zlepšování kvality služeb pro seniory . České Budějovice, 2022. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální práce / Sociální a charitativní práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.