Theses 

Likvidita komerčnej banky a vybrané modely jej riadenia – Bc. Matěj Švehlík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Matěj Švehlík

Master's thesis

Likvidita komerčnej banky a vybrané modely jej riadenia

Liquidity of commercial banks and selected models of its management

Abstract: Diplomová práce je zaměřena na oblast likvidity v oblasti komerčních bank. Nejdříve je definován pojem likvidita a popsána její provázanost s rizikem úvěrovým a tržními riziky. Dále je věnována pozornost položkám bilance banky s ohledem na zdroje likvidity a možné činitele problémů s likviditou. Předmětem druhé části jsou způsoby měření rizika likvidity včetně aplikace na reálná data a metody řízení. Závěr je věnován regulatorním požadavkům a způsobům měření tohoto rizika Českou národní bankou.

Abstract: The thesis is aimed at the field of commercial banks liquidity. First is the definition set and performed the description of its connection to the credit risk and the market risks. Further is the focus moved to the balance-sheet items with the consideration of the sources of liquidity and possible causes of the liquidity problems. Second part deals with the means of quantification, included the real data application. Last section is oriented to the regulatory requirements and the quantification of the liquidity risk by the Czech state bank.

Keywords: likvidita, riziko likvidity, řízení rizik, financování, gap, liquidity, liquidity risk, risk management, funding

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 18/7/2019 09:06, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz