Mgr. Anna Slabá

Diplomová práce

Využití webových aplikací při distanční výuce na 1. stupni ZŠ

The Use of Web Applications in Distance Learning in Primary Schools
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu využití webových aplikací v rámci distanční výuky na 1. stupni základních škol a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části shrnuje za pomoci odborné literatury distanční výuku, kterou uvádí do kontextu mimořádné situace spojené se šířením nemoci covid-19 v roce 2020 a 2021 v České republice. Věnuje se i formám distanční výuky, její …více
Abstract:
The presented thesis deals with the topic of the use of web applications in distance learning in primary schools and it is divided into theoretical and practical part. Based on the research of the literature, the theoretical pat summarizes the distance learning in the context of an emergency situation associated with the spread of covid-19 in 2020 and 2021 in the Czech Republic. It also deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta