Tereza Kostelková

Bakalářská práce

Etika v personální činnosti hotelových společností

Ethics in staffing activities of hotel companies
Anotace:
ABSTRAKT KOSTELKOVÁ, Tereza. Etika v personální činnosti hotelových společností. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. 87stran. Bakalářská práce je zaměřená na etiku v personální činnosti hotelů. Zabývat se budu především interpersonálními vztahy na pracovišti. Z pohledu genderové problematiky, se zaměřením na rovnost mezi ženami a muži, na genderový mix na pracovišti, diskriminaci …více
Abstract:
ABSTRACT Kostelková, Tereza. Ethics in staffing activities of hotel companies. (Bachleor's Dissertation), The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Prague, Ltd: the 2017th, 87pages. The bachelor's thesis is focused on ethics in hotel personnel activities. I will deal primarily with interpersonal relationships at the workplace. From the point of view of gender issues, focusing on gender equality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze