Daniela VOSÁHLOVÁ

Bachelor's thesis

Expressing politeness in political interviews

Expressing politeness in political interviews
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analysis of politeness in political interviews of two European countries, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Czech Republic. First, there are outlined and explained the theories which were used in the analysis including the critical discourse analysis, the political discourse and the theory of politeness and impoliteness. Then the analysis …viac
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou zdvořilosti v politických rozhovorech dvou evropských zemí, Spojeného království a České republiky. Nejprve jsou nastíněny a vysvětleny teorie, které byly při analýze použity, zahrnující kritickou analýzu diskurzu, politický diskurz a teorii zdvořilosti a nezdvořilosti. Dále následuje samotná analýza jednotlivých rozhovorů a představení zdvořilostních a nezdvořilostních …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSÁHLOVÁ, Daniela. Expressing politeness in political interviews. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / -Aj-Zsv Bc

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.